Formula za premer kroga.asp

Slika št. 7: Ploščina kroga. Ploščino kroga si je težje predstavljati kot pa recimo ploščino kvadrata. Pa vendar, predstavljajmo si, da tlakujemo krog z kvadrati. Na sliki lahko vidimo, da krog prekrijemo z štirimi kvadrati z osnovno stranico dolžine r.

Za koliko se premakne živo srebro, ko se termometer ohladi za 10 o C? Kako dolga je ena stopinja na skali tega termometra? (= 13, 6, = 1, 8. 10-4 K-1, = 1. 10-5 K-1) V cevki, ki stoji navpično, je dolga 10m in ima notranji premer 3mm, je 200g živega stebra pri temperaturi 30 o C. Za koliko se premakne živo srebro, ko se termometer ohladi za ... Vsa rebra se nagnejo navzdol od zadaj naprej. Podobno velja tudi za najnižje ležeča rebra, ki se nagnejo navzdol od sredine navzven. Na tak način se prečni premer prostora, ki ga omejujejo rebra, poveča na enak način, kot se poveča anteroposteriorni premer (od spredaj nazaj) tega istega prostora.

Za dosego prej navedenih emisij potrebujejo ustrezno načrtovan dimnik. Za določitev preseka diagrami največkrat niso več ustrezni, ker so zaradi zahtevane manjše količine podatkov presplošni.Zato so na trgu računalniški programi, ki nam to delo olajšajo, potrebno pa je večje število podatkov. KROG ( r=polmer, d=premer, o=obseg, S=ploščina, l=dolžina krožnega loka, t =tetiva, R= (kolobar)=zunanji polmer, d =širina (kolobar)) o = 2πrπrr d = 2πrr πr = o/2πrr S = πrr2πr l = πrrα/180 r = d/2πr KROŽNI ODSEK o = t + l S = Si – S = πrr2πrα/360 – r2πrsinα/2πr S = r2πr/2πr (α-sinα) (kot v rd)sinα) (kot v rd) Razdelite obseg žic za 3, 14, ali Pi. Formula za preslikavo premera iz oboda je: obseg, deljen s premerom Pi, ali C ÷? =D. Uporabite 3.14 kot skoraj enakovreden Pi za pretvorbo. Številka meritev je približna in se ne sme pretvoriti v natančen premer merila kabla. Srednji premer kosa za obračun volumna je 43 cm (aritmetična sredina zaokroženih vrednosti je 43,5 cm, ki se zaokroži navzdol na 43 cm). V primeru, da bi bil kot srednji premer upoštevana le npr. največja meritev (45 cm), bi bil neupravičeno (in v neskladju s pravili) obračunski volumen precenjen za 10 %.

Formula za iznašalno hitrost X(m³) x 1305096 ... DM = premer vrtine Dm=premer drogovja 11 . Razmerje tlak, poraba zraka za kladiva HALCO MACH 12 . Razmerje Za dosego prej navedenih emisij potrebujejo ustrezno načrtovan dimnik. Za določitev preseka diagrami največkrat niso več ustrezni, ker so zaradi zahtevane manjše količine podatkov presplošni.Zato so na trgu računalniški programi, ki nam to delo olajšajo, potrebno pa je večje število podatkov. Srednji premer kosa za obračun volumna je 43 cm (aritmetična sredina zaokroženih vrednosti je 43,5 cm, ki se zaokroži navzdol na 43 cm). V primeru, da bi bil kot srednji premer upoštevana le npr. največja meritev (45 cm), bi bil neupravičeno (in v neskladju s pravili) obračunski volumen precenjen za 10 %.