Obseg trikotnika formula.asp

Negativna vrednost izraza pod absolutno vrednostjo pomeni, da je usmerjenost trikotnika negativna. Usmerjenost trikotnika [ uredi | uredi kodo ] Če si oglišča A, B in C v tem zaporedju sledijo v smeri, ki je nasprotna smeri urinega kazalca, je trikotnik pozitivno usmerjen, v nasprotnem primeru je usmerjen negativno .

S klikom na trikotnika se lahko sprehodimo po teh metodah, obenem pa so prikazani podatki o številu in tipu parametrov, v spodnjem delu okna pa je še razlaga metode. S klikom na trikotnika se lahko sprehodimo po teh metodah, obenem pa so prikazani podatki o številu in tipu parametrov, v spodnjem delu okna pa je še razlaga metode.

Obseg je v geometriji dolžina zaprte krivulje, po navadi dvorazsežne ravninske krivulje. Največkrat se govori o obsegu pri geometrijskih likih, čeprav pridejo v poštev tudi druge krivulje, kroga, srčnica. Negativna vrednost izraza pod absolutno vrednostjo pomeni, da je usmerjenost trikotnika negativna. Usmerjenost trikotnika [ uredi | uredi kodo ] Če si oglišča A, B in C v tem zaporedju sledijo v smeri, ki je nasprotna smeri urinega kazalca, je trikotnik pozitivno usmerjen, v nasprotnem primeru je usmerjen negativno .

V času pogajanj med ministrstvom in univerzo o obsegu letnih sredstev se analizirajo dosežki preteklega leta ter razvojne potrebe. Država sredstva za izvajanje programa, ki ga opredeli s pogodbo med ministrstvom in univerzo, zagotavlja mesečno. Obseg sredstev se določa glede na obseg, kakovost in učinkovitost izvajanja programa. Negativna vrednost izraza pod absolutno vrednostjo pomeni, da je usmerjenost trikotnika negativna. Usmerjenost trikotnika [ uredi | uredi kodo ] Če si oglišča A, B in C v tem zaporedju sledijo v smeri, ki je nasprotna smeri urinega kazalca, je trikotnik pozitivno usmerjen, v nasprotnem primeru je usmerjen negativno .